mapa strony   |

Endokrynolog - ZnanyLekarz.pl
Laur pacjenta 2013Certyfikat Laur Pacjenta 2013

Umowa

 

 

 

 

 

 

UMOWA
dotycząca udzielania płatnych konsultacji internetowych za pośrednictwem serwisu e-endokrynolog.pl

 

Wstęp

 
Witamy w serwisie e-endokrynolog.pl

Poniższa umowa określa warunki, na jakich serwis e-endokrynolog.pl oferuje dostęp do płatnych konsultacji internetowych. Warunkiem korzystania z konsultacji internetowych jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszej umowy . Jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami umowy nie korzystaj z konsultacji internetowych udostępnionych w serwisie e-endokrynolog.pl
Umowa może być korygowana i aktualizowana w dowolnym czasie. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami umowy zanim skorzysta z konsultacji internetowych .
Serwis został stworzony jako platforma łącząca pacjenta z lekarzami. Dzięki niej możliwe jest zniesienie barier odległości oraz skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania porady lekarskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwe uzyskania kontaktu pacjenta z doświadczonym specjalistą dr n. med. Grzegorz Gawrysiem bez potrzeby odbywania często kosztownej i czasochłonnej podróży. W dziale o mnie / lekarz można znaleźć informacje o uzyskanych przez niego specjalizacjach.
Zasięgając porady lekarskiej za pośrednictwem naszego serwisu, będą państwo mogli uzyskać opinie lekarza na temat zebranych przez niego w wywiadzie lekarskim informacji i przesłanych wynikach badań. Lekarz doradzi jakie badania powinniśmy jeszcze wykonać aby uzupełnić obraz choroby. Korzystanie z naszego serwisu nie zastąpi, z przyczyn prawnych wizyty u lekarza, stanowi jednak ich doskonałe uzupełnienie.

Informacje ogólne


Operatorem serwisu e-endokrynolog.pl jest:

 dr n. med. Grzegorz Gawryś
Prywatny Gabinet Endokrynologiczny

52-204 Wrocław, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13

REGON: 931922486, NIP: 8991653278

 

Używanie serwisu

Aby skorzystać z internetowych konsultacji lekarskich należy:

 1. Zapoznać się i zaakceptować umowę dotyczącą udzielania internetowych konsultacji lekarskich za pośrednictwem serwisu e-endokrynolog.pl.
 2. Dokonać opłaty 80,00 zł brutto za pośrednictwem przycisku "zapłać online przez dotpay" zamieszczonego poniżej
  *opłata zgodna z cennikiem zamieszczonym w serwisie e-endokrynolog.pl
  **Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego  dotpay.pl
  *** porada jest JEDNORAZOWA (tzn. jedna opłata - jedna porada).

  dotpay

 3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty należy wypełnić poniższy formularz podając:
  • numer transakcji
   *potwierdzenie wykonania transakcji otrzymują Państwo na podany adres email.
  • szczegółowy opis problemu medycznego
  • * !!! Ważne !!! Aby otrzymać rachunek za uzyskaną poradę lekarską w treści zapytania należy to wyraźnie zaznaczyć i podać dokładne dane do rachunku w tym numer NIP.
  • Imię i nazwisko
  • adres e-mail
   * niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  • przepisać kod widoczny na obrazku i wysłać zapytanie wciskając przycisk "wyślij"
 4. Odpowiedź na Państwa zapytanie zostanie udzielona na podany w formularzu adres e-mail maksymalnie
  w czasie 72 godzin.

Za wykonane konsultacje i pobrane opłaty serwis wystawia, na podstawie podanych uprzednio przez pacjenta danych rachunki. Oryginał rachunku przesyłany jest do Pacjenta na wskazany w treści korespondencji adres.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu jest chroniona prawem autorskim obowiązującym w Polsce i innych krajach. Serwis e-endokrynolog.pl posiada prawo do treści zamieszczonych w serwisie. Jakiekolwiek wykorzystanie treści bez wyraźnej zgody określonej w niniejszej Umowie z Użytkownikiem jest pogwałceniem tej Umowy i może naruszać prawo autorskie, znak firmowy i inne prawa. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie określone, są zarezerwowane dla:

 dr n. med. Grzegorz Gawryś
Prywatny Gabinet Endokrynologiczny

52-204 Wrocław, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13

REGON: 931922486, NIP: 8991653278

Operator serwisu może umieścić linki do stron internetowych osób trzecich. Nie bierze jednak odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć podczas korzystania z serwisu e-endokrynolog.pl a w szczególności z konsultacji internetowych.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zabezpieczenia płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay.pl. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

Poniżej znajduje się krótki wykaz zabezpieczeń stosowanych w serwisie Dotpay..

 • Certyfikat PCI DSS
 • Certyfikat McAfee SECURE
 • Certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV (Extended Validation)

Ochrona danych osobowych

Przykładamy ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych przez pacjenta danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu.

Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Zapewniamy użytkownikom serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania usunięcia danych.

Informacje zbierane podczas konsultacji

W formularzu korespondencyjnym należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta).

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo do tego uprawnionych.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo danych swoich pacjentów. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej.

Zmiana/Modyfikacja danych

Zapewniamy swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny  w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

Wersja do druku